ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СЕЛЕКЦІЇ (ВНІС)

Діяльність інституту спрямована на створення та широкомасштабне впровадження нових сортів та гібридів важливих сільськогосподарських культур. Висока результативність базується на глибокому аналізі потреб рослинницької галузі і тенденцій ринку та високій наукоємності як селекційного процесу, так і процесу насінництва. Оперативне розмноження нових гібридів з високим адаптивним потенціалом здійснюється при безпосередньому контролі селекціонерів без залучення посередників, що забезпечує повне збереження властивостей гібридів та високу якість насіння. Безперервно ведеться наукова робота по створенню сортів та гібридів соняшнику, кукурудзи, цукрового та кормового буряку, ріпаку, пшениці, ячменю та інших культур.

2012 році у Всеукраїнському науковому інституті селекції (ВНІС) відкритий діагностичний центр для агропромислової галузі – ТОВ «АГРОГЕН». Компанія була створена провідними фахівцями Києва та Харкова в галузі фітопатології, селекції, генетики та молекулярної генетики.Ми пропонуємо Вам широкий спектр аналізів з використанням біохімічних та молекулярних методів, що забезпечать контроль якості продукції рослинництва та сортової належності насіннєвого і посадочного матеріалу, своєчасну та високоспецифічну діагностику фітопатогенів насіння та рослин, моніторинг фітосанітарного стану посівів та збереження сільськогосподарської продукції.Також ми проводимо діагностику збудників інфекційних хвороб у тварин.Основними діагностичними методами нашого центру є полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), імуноферментний аналіз (ІФА) та імунохроматографія (ІХА).Компанія бере участь у реалізації наукових проектів в області селекції рослин, геносистематики та картування геномів сільськогосподарських культур.Наші клієнти – провідні сільськогосподарські компанії України, науково-дослідні інститути, університети, виробники харчової продукції, ветеринарні клініки.

ДНК та клітинні технології – властивості рослини (гібриду сорту), запрограмовані в молекулі спадковості - Дезоксирибонуклеїновій кислоті (ДНК). Зміна властивостей завжди супроводжується зміною ДНК. У випадку класичної селекції такі зміни обумовлені природніми процесами – формування статевих клітин та їх комбінаторики при формуванні наступного покоління.

До розвитку ДНК-технологій селекціонери працювали «наосліп», сьогодні селекційна робота супроводжується використанням ДНК-маркерів (певних послідовностей ДНК, які розрізняються у батьківських організмів і фізично зв’язані із генами, що визначають корисні ознаки рослин). Використовуючи ДНК-маркери наші селекціонери створюють нові форми рослин, слідкуючи за розподілом ознак в поколіннях, що значно спрощує роботу. ДНК-маркери також дуже корисні при визначенні сортових якостей насіння. Цьому напрямку наші спеціалісти приділяють значну увагу.

Використання ДНК-технологій дозволяє швидко визначити наявність патогенів рослин як в насінні, так і в польових умовах. Час виконання такого аналізу всього 3-5 годин. Створена лабораторія «Агроген»задовольняє не тільки внутрішні потреби селекціонерів, а й виконує аналізи на замовлення. ДНК-технології - це не тільки можливість слідкувати за процесами зміни ДНК, вони також дозволяють маніпулювати безпосередньо програмою розвитку рослини, один із прикладів – генетично модифіковані організми. Однак, робота із ДНК не обов’язково пов’язана із ГМО (термін визначено Законом України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"), це і маніпуляції, які властиві природі але спрямовані людиною, як то, наприклад, спрямований мутагенез. Керування програмою записаною в послідовності ДНК можна не тільки на рівні первинного запису, а й на рівні блоків хромосом та геномів. За допомогою клітинних технологій ми маємо можливість створювати форми набагато швидше ніж класичними методами селекції. Справа в тому, що програма розвитку записана не тільки в хромосомах ядра (де знаходиться основний зміст) а й хромосомах, що містяться в цитоплазмі клітини (хлоропластах та мітохондріях). Наприклад, всім відома цитоплазматична чоловіча стерильність (ЦЧС) визначається програмою ядра та мітохондрій (органел клітини, що відповідають за енергетичне забезпечення). Нашими спеціалістами розроблюються методи швидкого створення компонентів гібридів на основі Клітинних технологій. ВНІС використовує та приділяє значну увагу розвитку ДНК та клітинних технологій із розумінням того, що це селекційні інструменти 21 сторіччя.

Спеціалісти ВНІС прийняли участь у міжнародній конференції «Генетика рослин та селекційні технології», що відбулась в м. Відень 17-21 лютого 2013 року.

Конференція охоплювала наступні теми:

генетичних ресурсів рослин, природна мінливість, гетерозис;
генетика популяцій рослин і популяційна генетика;
поліплоїдія в генетиці та селекції; техніка отримання дигаплоїдів;
молекулярні інструменти селекції рослин: "Омікі" і масиви баз даних;
молекулярні маркери і технології ідентифікації;
клонування генів рослин;
молекулярна селекція рослин;
генетика та селекції локусів кількісних ознак (QTL);
моделювання в генетиці та селекції; моделювання від генотипу до фенотипу;
методи фенотипування рослин;
селекція на найважливі ознаки;
нові технології в селекції рослин, само несумісність.
Серед запрошених доповідачів були представлені такі всесвітньо відомі вчені як Chen Z J (USA), Dunwell J (UK), Edwards D (Australia), Feuillet C (France), Graner A (Germany), King G J (UK), Koorneef M (Germany-The Netherlands), Parry M A (UK), Rob Dirks (The Netherlands), R?der M S (Germany), Schreiber F (Germany), Tuberosa R (Italy), van Eeuwijk F (The Netherlands), Visser RG (The Netherlands), Wang J (China), Waugh R (Scotland, UK) тощо.

В рамках конференції було проведено зустрічі із науковцями та компаніями, намічено шляхи співробітництва в галузі застосування новітніх ДНК-технологій в селекції рослин. Сучасні передові розробки в галузі генетики та селекції рослин дозволяють проводити відбори та створювати нові сорти рослин так ефективно, як ніколи до цього. Слід відмітити, що запровадження нових технологій та наукових розробок є чи не найважливішим пріоритетом ВНІС.

Источник: http://agrorost.etov.com.ua/
Витрина
Фотогалерея
Контакты
ТД «АВС СТАНДАРТ УКРАЇНА»
Контактное лицо:
Косачёв Сергей Викторович
Телефоны:
+380 (95) 706-20-06показать+380 (95) 706-20-06 все+380 (95) 706-20-06 Отдел сбыта+380 (96) 741-73-65 Отдел сбыта+380 (50) 320-90-92 Отдел сбыта+380 (97) 594-99-74 Отдел сбыта+380 (56) 747-04-07 Отдел сбыта
E-mail:
Адрес:
49600, Украина, Днепропетровская обл., Днепр, ул. Паникахи,2, (Днепр, Паникахи,2) на карте
График работы:
Пн-Пт 9:00 - 17:00;
Обед 13:00 - 14:00;
Сб, Вс выходные
Включен режим редактирования. Выйти из режима редактирования
наверх